Tenk Positivt

   
 

Hovedside

Vannårer

Magnetfelter

Vannsøk

Unaturlige fenomener

Positiv tankegang

Hus- undersøkelse

Radon

Prisliste

Lov om alternativ behandling

Omtale i Medium

Gjestebok

Site Meter

 

 

     

Magnetfelter finnes naturlig overalt i naturen. Hele jorden er en kjempestor magnet, og det finnes lokale variasjoner i magnefelter med forskjellig frekvens og styrke alt etter hvilke berglag som det naturlige feltet går igjennom, og samspillet med for eksempel vannårer eller mineralforekomster.

Betydningen av magnetfeltene for alt biologisk liv er veldokumentert. For eksempel har brevduer og andre dyr organer i kroppen som med stor presisjon kan føle magnetfelter. Nyere forskning viser at også mennesket er følsomt for magnetfelter, selv om vår evne til å bruke disse er begrenset.

Effekten av magnetfelter kan variere fra individ til individ. Langvarig eksponering for variasjoner i magnetfelter og/eller ekstra sterke felter kan i mange tilfeller gi varierende symptomer på sykdom eller ubehag.

Symptomene kan variere, og i noen tilfeller være til forveksling lik dem en finner ved eksponering for vannårer, men gir oftest ubehag som dårlig søvn, mental irritasjon og utbrenthet/utslitthet.

Lokalisering skjer med samme metode som ved søk etter vannårer. Erfaringsmessig kan en lett kjenne forskjellen på vannårer og magnetfelter på utslaget. Magnetfelter, samt variasjoner i elektromagnetiske felter fra vannårer kan i tillegg måles med følsomme instrumenter.

Skjerming av magnetfelter skjer på samme måte som ved skjerming av vannårer.

 

 

 

 
Tekstforfatter: Jannicke Vik i samarbeid med Rune T. Helland
 
Tenk Positivt © 2009