Tenk Positivt

   
 

Hovedside

Vannårer

Magnetfelter

Vannsøk

Unaturlige fenomener

Positiv tankegang

Hus- undersøkelse

Radon

Prisliste

Lov om alternativ behandling

Omtale i Medium

Gjestebok

Site Meter

 

 

     

Å klare å tenke positivt når livet byr på forskjellige utfordringer, er ikke like lett bestandig.

Vi har vel alle opplevd at man heller har lyst å "dra dynen over hodet" og gi blaffen, enn å "brette ermene opp" å gå videre med friskt mot...?! Det å kunne instruerer seg selv til å se positive løsninger på negative og vonde hendelser er en av de største utfordringene vi kan ha.

Men- det er mulig! Ved å lære seg teknikker og terpe disse på seg selv igjen, og igjen, kan man etterhvert klare å styre egne tanker fra det negative mot det positive.

Samtidig skal man heller ikke slutte å ha negative reaksjoner. Kroppen trenger å reagere med sinne, sorg og frustrasjon, på lik linje med glede, lykke og velbehag.  Men det er viktig å la de negative følelsene slippe taket igjen. At de etterhvert kan bli erstattet av positive følelser og forståelse/aksept for de utfordringer man møter.

Det er stor forskjell på å se et glass halvfullt (optimisten) og se det som halvtomt (pessimisten)...
 
Jeg har selv  erfaring på dette området, og har gjennom mange år gått gjennom prosesser for å komme ut av tunge dager og år. For enhver vil det være et hardt stykke mentalt arbeid å gjøre, og stadig vil det komme hendelser i livet som kanskje setter en noen skritt tilbake igjen. Men det vil være verdt all jobbing når en kjenner at en har fått bedre kontroll over sine egne tanker og handlinger.
 
De redskaper som kan tas i bruk om en vil prøve å starte denne prosessen med seg selv vil nok kunne være forskjellig fra person til person. Men det aller første steget er å erkjenne at negative tanker styrer livet, og så bestemme seg for at "dette VIL jeg klare".

Prøver en så å finne noen positive elementer i de negative hendelsene/tankene og trekke dem fram som viktigst, er man nok et skritt i riktig retning.
Det å gi seg selv verdi ved å styrke selvfølelse er også et element i denne prosessen. "Jeg er verdt noe, noen er glad i meg, jeg er unik, jeg kan noe"  er ting man kan øve seg på å si til seg selv hver morgen.
 
Det finnes endel litteratur om dette emnet, og jeg kan nevne spesielt Louise L. Hay. Hennes bøker og film har for meg vært til uvurderlig nytte og hjelp. Henviser forøvrig til min litteraturliste nedenfor.
 
Det blir i denne sammenhengen viktig å nevne at negative tanker også for noen handler om sykdom. Det vil da være nødvendig å ta i bruk helt andre behandlingsformer og redskaper enn det som jeg her har nevnt. Dette vil kunne være til  hjelp for dem som i "lettere" grad strever med negative tanker, men som for personen selv kan være strevsomt nok. Metoden er ikke å betrakte som substitutt for medisinsk faglig hjelp.

Litteraturliste for positive tanker og personlig utvikling:

Dette er bøker som har vært viktig for min personlige utvikling, og kan anbefales. Min filosofi er at med en grunnleggende positiv innstilling til livet og hendelser i livet, kommer man langt. Hver dag er en gave, ta vare på den for den kommer aldri igjen....

Linda Goodman Astrologi og kjærlighet ISBN 82-458-0352-9
Linda Goodman Kjærlighetstegn bind 1 ISBN 82-527-0807-2
Linda Goodman Kjærlighetstegn bind 2 ISBN 82-527-0808-8
Matti Tolonen Vitaminer og mineraler,  Veien til et friskere liv ISBN 82-7410-003-4
John Gray Menn er fra Mars kvinner er fra Venus ISBN 82-7413-32-6
Louise L Hay Lev livet, Kjærlighetsfulle råd på veien ISBN 82-7413-378-1
Louise L Hay Du kan helbrede ditt liv ISBN 82-7413-600-4
Louise L Hay You can heal your life (DVD) ISBN 978-1-4019-2029-6
Louise L Hay Lev livet ISBN 82-7413-603-9
Louise L Hay Helbred din kropp  ISBN 82-7413-601-2
Li Hongzhi Falun Dafa - exercise (DVD) ISBN 957-552-752-6

Positiv tankegang kan være en grei måte å takle problemstillinger i forhold til opplevelse av plager forbundet med forskjellig påvirkning fra for eksempel vannårer. Dette inngår som en naturlig del av behandlingen av symptomer fra ulike fenomener.

 

Tenk positivt - for livet!

 

 

 
Tekstforfatter: Jannicke Vik i samarbeid med Rune T. Helland
 
Tenk Positivt © 2009