Tenk Positivt

   
 

Hovedside

Vannårer

Magnetfelter

Vannsøk

Unaturlige fenomener

Positiv tankegang

Hus- undersøkelse

Radon

Prisliste

Lov om alternativ behandling

Omtale i Medium

Gjestebok

Site Meter

 

 

     

Opplevelser  som vi mennesker ikke kan forklare, holder vi gjerne for oss selv. Man fornekter opplevelsen og prøver å glemme det hele.

Likevel vet man at det finnes, og at det skjer ting mellom himmel og jord som ikke kan forklares. På det området blir menneskene kunnskapsmessig fattige - vi vet egentlig svært så lite...

Man befinner seg i et vidt grenseland når man skal definere hva som er natulig/unaturlig og hva som er normalt/paranormalt. Det vil være relativt og sterkt personlig.

Noen mennesker har derimot muligheter og evner til faktisk å både føle, se og kjenne det som jeg vil kalle energier blant oss levende.

nnnn

Unaturlige fenomener kan i seg selv være så mangt. Kornsirklene i Sør-England blir av mange definert som et unaturlig og uforklarlig fenomen. Sann-drømming og vardøger faller også inn under begrepet.

De to ovennevnte begrepene har jeg selv mange tanker om, men ikke mye erfaring med.
Det jeg har jobbet mest med og som jeg håndterer er i første rekke hjemsøkinger.

Det å kunne hjelpe mennesker som sliter med uforklarlige hendelser i livet, har vært en spennende reise for meg.

Henvendelsene jeg får, handler ofte om at personer har følt kalde gufs, hørt underlige lyder eller sett skygger i hjemmet sitt. Lys/lamper og radio/tv som blir slått av/på. Noen kjenner at en hånd tar på dem, mens andre har en stor fornemmelse av å være iakttatt.
Forstyrrelse av nattsøvnen, uro i kroppen og generell dårlig harmoni/ stemning i huset/området er problemstillinger som  går igjen.

Min oppgave blir da å kjenne om der er energier som ikke hører til på området lenger. Dette kan være hvileløse sjeler som passerer tilfeldig eller sjeler som tidligere har tilhørt plassen. Disse har da fortsatt ikke vandret til den "andre siden"/"det hvite lyset" og vil på sin måte sette preg på tilværelsen for de menneskene som oppholder seg der.

Det kan, etter min oppfatning og erfaring, være tre forskjellige måter disse energiene opptrer på. Enten så er de positive og gode hjelpere for omgivelsene, eller de "bare er tilstede" for å passe på sitt tidligere område. Et annet "motiv" er mer forstyrrende; det at sjelene vil ha de nye beboerene bort fra området. De gjør på sett og vis opprør mot de forandringer som gjøres på deres gamle tomter. De vil da føle meg som en trussel og ikke være lette å lede mot "det hvite lyset". Dersom de er hvileløse vil det for dem være en lettelse å få hjelp til dette. For dem som er gode hjelpere og beskyttere vil det kanskje ikke være hensiktsmessig å hjelpe dem over i det hele tatt.

Men kun etter samtale med personene som er berørt og de meldingene jeg får fra energiene, vil vi sammen kunne finne ut av hva som er den riktige og beste løsningen der og da.

Min arbeidsmåte på dette feltet vil være som følger:

1. Når jeg kommer til en kunde, formidler jeg at jeg ønsker å undersøke rommet/huset/området alene. Dette er ikke alltid så velkomment fordi folk flest er svært nysgjerrige på hva og hvordan jeg gjør denne jobben.

2. Jeg merker oftest raskt om der er en åndelig energi på stedet. Gjerne når jeg er på vei dit eller like utenfor området. Vanligvis er denne ikke truende mot/for meg. Når jeg så noen ganger har opplevd at denne er negativ mot meg, så skyldes det usikkerhet fra fenomenets side. Den lurer vanligvis på hvorfor jeg er kommet og hva jeg vil der..

3. Når jeg har fått hentet inn den informasjonen jeg trenger, og kanskje fått noen beskjeder fra energien på stedet, ønsker jeg å samtale med de som bor i eller eier huset/området. Sammen kan vi finne ut hvordan de opplever dette og hva som er ønskelig å gjøre i forhold til det jeg har funnet ut. Det blir også viktig å kartlegge om denne energien er til stor belastning for de som bor der eller om den kun er der for å beskytte dem. Uansett må de som har dette til daglig, kjenne på om det er ubehagelig eller greit å fortsatt ha tilstedeværelse i sitt miljø.

4. Jeg må så prøve å oppnå kommunikasjon  med fenomenet og overtale den til å forlate området (hvis det er det som er ønskelig fra kunden min.) Da anbefaler jeg at fenomenet vandrer over til den andre siden/ det hvite lyset. Formidler samtidig at den vil der treffe sin kjære som også har gått bort. Det vil variere endel hvor lang tid dette tar. Erfaringsvis alt fra 30 min. til 2 timer.

5. De fleste ganger har det vært nok å gjennomføre denne handlingen en gang. I noen tilfeller vil energien likevel returnere og jeg vil gjøre et nytt forsøk på å hjelpe den over.

6. Etter et utført oppdrag kjenner jeg godt på min egen kropp hvordan energier har vært i aktivitet. Og ikke minst den lettelsen som kommer når jeg kjenner at den sjelen som har vært tilstede faktisk forlater området og faller til ro.

Jeg setter stor pris på å få tilbakemeldinger fra mine kunder når det har gått litt tid. Viktig å få høre litt om der er gode, varige forandringer hos dem.  Da kan jeg også slå meg til ro med at jobben har vært vellykket og at jeg har gjort tilværelsen deres bedre.

 

 

 
Tekstforfatter: Jannicke Vik i samarbeid med Rune T. Helland
 
Tenk Positivt © 2009