Tenk Positivt

   
 

Hovedside

Vannårer

Magnetfelter

Vannsøk

Unaturlige fenomener

Positiv tankegang

Hus- undersøkelse

Radon

Prisliste

Lov om alternativ behandling

Omtale i Medium

Gjestebok

Site Meter

 

 

     

 

 

Vannårenes tilstedeværelse i naturen er et velkjent faktum. Menneskene har kjent til dette gjennom mange titalls generasjoner.

Meningene om vannårenes betydning for vår helse, velvære og livskvalitet er like mange som det fins stjerner på himmelen.. Og - mange forskere har prøvd å finne vitenskapelige bevis - både for og imot teoriene, om vannårer kan gi mennesker dårlig helse. Mens de lærde strides er lite konkrete vitenskapelige fakta kommet på papiret. Jeg vil i min jobb, ikke dømme andres meninger på området, men respekterer at man tenker og erfarer forskjellig rundt temaet.

Erfaringer som er gjort på egne vegne og av andre som jobber med dette, sier meg likevel at det finnes mennesker som får plager, og det finnes mennesker som får det bedre ved å avskjerme huset/ rommet der de kjenner plagene.

Vannårene vil variere sterkt både i størrelse, mengde og omfang. Og det vil variere om den inneholder negativ eller positiv stråling. De vil kunne krysse hverandre, og der hvor det er de negativt ladete vannårene som krysses, vil det oppstå ekstra sterke "ladede" områder.

Mennesker er som kjent svært forskjellige og vi reagerer forskjellig i forhold til mange ting. Slik kan to personer i samme hus ha helt ulike reaksjoner på evt. vannårer som finnes i nærheten. Den ene merker overhodet ingen plager mens den andre kan få plagsomme helseproblemer og livskvaliteten nedsatt.

De kroppslige plagene vi har erfart kan skyldes vannåreproblematikk er f.eks. søvnproblemer, smerter i ledd og muskulatur, nedsatt immunforsvar, uro i kroppen, hodepine, kalde føtter. Jeg mener det alltid er viktig å vite at symtomene er tilstede uten noen annen forklaring. Altså at en har utelukket at det er annen sykdom som ligger bak. Evt. at man allerede har fått en diagnose, som f.eks. revmatisme, og vil prøve å lindre på smerter v/ hjelp av skjerming.

Forekomst av vannårer kan variere. I eldre tider benyttet en seg av å observere hvor dyr, for eksempel sauer eller kyr la seg ned, og bygde ofte hus på disse stedene. I moderne tid har denne kunnskapen gått i glemmeboka, og en bygger nå basert på effektivitet i tomteutnyttelse. Ikke rart at det statistisk sett havner mange hus over usunne områder.

Lokalisering av vannårer foregår best på "gamlemåten". Ved hjelp av to kopperpinner søker jeg etter vannårer og evt. andre magnetfelter. Det sies forøvrig at menneskekroppen er det beste redskapet til dette bruk. Fordi kroppen vår er mer følsom enn de fineste instrumenter fanger vi opp forskjellige typer energier på en unik måte.

Finner jeg vannårer hos deg, vil det være helt opp til deg om du vil forsøke å skjerme huset/rommet/området. Jeg har gjennom flere års erfaring sett at matter av rågummi er en svært god avskjermingsmetode. Har hatt mange fornøyde kunder som har tatt disse i bruk og fått det bedre i sitt bomiljø. Men - det er opp til enhver å vurdere - behov og ønske settes først.

Mitt største ønske  er å kunne gi tilbud og hjelp til dem som mener vannårer kan være et problem/utfordring for dem.

 

Her har jeg fått et positivt utslag på vannåre.

 

 

 

 
Tekstforfatter: Jannicke Vik i samarbeid med Rune T. Helland
 
Tenk Positivt © 2009