Tenk Positivt

   
 

Hovedside

Vannårer

Magnetfelter

Vannsøk

Unaturlige fenomener

Positiv tankegang

Hus- undersøkelse

Radon

Prisliste

Lov om alternativ behandling

Omtale i Medium

Gjestebok

Site Meter

 

 

     

Mange boliger i Norge er utsatt for den radioaktive gassen radon, som dannes i bergarter med innslag av uran. Eksempelvis i granitt. Radongass er luktfri, usynlig og smakfri. Eneste måte å påvise denne på er ved måleapparater. Tidligere var kun sporfilm tilgjengelig, men det finnes nå på markedet også elektroniske måleapparater, som gir gode gjennomsnittsmålinger over en uke. Forandring i stråledose kan avleses fra time til time og måles i bequerel.

Radongass kan ha store helsemessige konsekvenser, og man regner med at ca 300 personer i Norge årlig får lungekreft på grunn av gassen. Barn er spesiellt utsatt.

Første innsats i kampen mot radon er å påvise om man har et problem eller ikke. Her kommer måleapparater inn i bildet. Med en Ramon elektronisk radonmåler kan man i løpet av en uke få en god indikasjon på nivået i boligen. Målinger kan foretas gjennom hele året, men høyeste nivåer finnes som regel alltid i vinterhalvåret. En måling rett under risikonivå på sommeren vil indikere at man med stor sannsynlighet ligger over disse verdiene om vinteren.

Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Vi må anta at svært mange boliger i Norge ikke tilfredstiller disse kravene.

Tenk Positivt anbefaler alle å foreta en indikerende måling med et digitalt måleapparat, og å ta kontakt med lokale private eller kommunale etater for videre langtidsmålinger med sporfilm og tiltaksvurdering hvis nivåene er høye.

Våre måleapparater er også gode til å gjøre kortidsmålinger for å verifisere effekt av mindre tiltak.

Mindre tiltak som kan redusere radonforekomst kan ha god effekt og bør utprøves før andre tiltak vurderes. Dette kan være flere lufteventiler i bolig eller installering av balanserte avtrekksvifter. Slike tiltak gir også den fordel at de uansett forbedrer innemiljø. Tenk Positivt anbefaler at man alltid prøver å sette inn flere ventiler i kjeller som et første tiltak. Dette kan ofte være nok, da det er undertrykk i huset som "trekker" inn radongass i de fleste tilfeller. Tetting av eventuelle sprekker i husets såle eller grunnmur kan også gi god effekt, men er ofte vanskelig å gjennomføre uten store kostnader.

Avtrekksvifter mot grunnmur eller radonbrønn kan gjennomføres i verre tilfeller, men bør alltid utredes av spesialister.

Tenk Positivt utfører ikke slike tiltak.

Mer informasjon kan finnes her:

Statens Strålevern

Statens Bygningstekniske Etat

Bruksanvisning Ramon radonmåler

 

 

 
Tekstforfatter: Jannicke Vik i samarbeid med Rune T. Helland
 
Tenk Positivt © 2009