Tenk Positivt

   
 

Hovedside

Vannårer

Magnetfelter

Vannsøk

Unaturlige fenomener

Positiv tankegang

Hus- undersøkelse

Radon

Prisliste

Lov om alternativ behandling

Omtale i Medium

Gjestebok

Site Meter

 

 

     


 

Vann er et av våre 4 elementer og vi mennesker kan ikke leve en dag uten vann.

77% av menneskekroppen består av vann og 60-75% av jorden er dekket av vann.

Rent vann bør være en menneskerett, men slik er det ikke for alle jordens befolkninger. Også her i Norge har vi sett at drikkevann kan bli truet av f.eks. bakterier.

I Norge bruker en gjennomsnittsfamilie ca 600 liter vann hver dag.

En person har bruk for 0,3 l. vann/kg kroppsvekt pr. dag for å dekke det nødvendige behovet.

Vann er viktig for helsen. Vi trenger væske for at kroppen skal opprettholde alle sine livsviktige funksjoner. Kroppen må ha vann for å kunne oppta næringsstoffer og transportere stoffene til de cellene som trenger det. Gjennom urin, svette og damp kvitter kroppen seg med avfallsstoffer. Under normale forhold taper kroppen mellom to og tre liter væske hver dag. Noe får du tilbake gjennom kosten og ved å drikke vann. For lite vann/væske kan resultere i uttørring. Symptomer kan være kvalme, svimmelhet og konsentrasjonsvansker.

Fra tidlige tider laget man brønner til reservoar for vann. I dagens samfunn er ikke disse i særlig mye i bruk lenger, MEN brønnen og dens egnskaper er ikke gammeldags og kanskje en av de beste oppfinnelser vi mennesker har fått til.    

En brønn vil være et naturlig samlingspunkt for vannårer.  I de fleste hager, fjellområder o.l. vil disse finnes . Disse lokaliseres og ledes mot et samlingspunkt. Som nevnt under avsnitt om vannårer vil de også kunne gi mange mennesker problemer, men vann må vi altså ha for å kunne leve. 

Man kan ofte se på marker/plener og åkre/enger at den ene siden kan være grønn og frodig, mens den andre siden mer tørr, gul og glissen. Bonden kan høste tidlig god kvalitet på den grønne siden, men får ofte dårlig kvalitet og liten avling på den tørre siden. Dette er et tydelig tegn på hvor vannårene går. 

Jeg vil kunne ha mulighet til å hjelpe til med å lokalisere vannårer. Enten man vil prøve å føre dem til et samlingspunkt i form av en brønn, eller en tenker på å bore etter vann for større prosjekter.

I tørkeperioder om sommeren vil mange slite med å skaffe nok vann både til folk og fe. Men -vannårene ligger der til nytte - om man bare finner fram til dem.

 

 

 

 
Tekstforfatter: Jannicke Vik i samarbeid med Rune T. Helland
 
Tenk Positivt © 2009